Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 06.djvu/291

Cette page n’a pas encore été corrigée


DES NOMS PROPRES

283

Hymen’se. III, 414. Hymetian (miel). III, 159. Hymnides. III, 304 ; IV, 162. HvPENEMiEN (potestat). II, 422 ;

III, 203. Hyperborees (nions). II, 136 ;

III, 126, 249. Voir Hipeiboree. Hypiiaistos. III, 202. Hypocratique (la chausse). III,

166,.-^

I

Iago de nRESsuiRE(sainct). II, 110.

Iamblicque (le philosophe). I, 285 ; II, 66.

Iarchas (le pantharbe de), magi- cien Indic. III, 161.

Iberie. II, 13.

ICAROMENIPPE. I, 22) ; II, 261 ;

IV, J65. IcARUS, Icare. II, 114, 235 ; IV,

165. Icelon. II, 70.

ICHTIIYOPHAGES. II, 37I.

Ida, nymphe. I, 32.

Ide, on pays de Phrygie. II, 48S.

Iliade (1’). I, 6 ; II, 18, 54, 94 ; III, 75, 200, 203.

Ilion. III, 277.

Illiers (Miles d’), evesque de Chartres. II, 37 ; IV, 228.

Ilmaticque (la digne oye). III, 218.

Imola. I, 268.

Inarimé. I, 209.

Inde, Indes, I.ndie. I, 23, 140, 382 ; II, 244, 272, 275, 390, 460, 478 ; III, 27, 113, 146, 152, 160, J69, 212 ; IV, 80, 277.

Indiens, Indians, Indicques. I, 202, 307 ; II, II, 92, 106, 135, 270, 272, 293, 389 ; III, 104, 141, 143’ 145-152, 161, 227, 246.

Inian. II, 450, 451.

Inigo (frai). I, 248.

Innoc. II, 187.

Innocent, le pastissier. II, 343.

INO. II, 70 ; III, 218.

i0laus. iii, 79.

Ionique, Ioniques, Ionicque, Io- nicques, Ionice (langue, let- tres, litterx). I, 34 ; II, 359, 415, 473 ; m, 141, 172, 317.

Ipiiis. II, 235.

Irlande. I, 127 ; IV, 44, 48, 56.

Irlandois, Irlandoys. IV, 41-44, 56.

Irus. II, 124.

ISAAC. II, 106, 186 ; IV, 239.

Isabella (l’isle). I, 117.

ISIACES, IsIACQUES. II, 276 ; III, 21.

Isis. II, 224.

Islandoys (les). II, 238.

IsLE Bouchard (1’), Isle Bou-

CARD (1’), ISLE BOSSARD. I, 175, 180 ; II, 122, 314, 322, 326 ; III, 21.

ISMAEL. II, 29.

ISMANIAS. III, 97 ; IV, 331.

Israël. I, 185, 371 ; II, 251, 256, 271 ; IV, 270.

IsRAELiCQUE (le peuple). II, 400.

Italie, Italye, Italia, Itales (les). I, 125, 266, 379 ; II, 307, 368 ; III, 160, 246, 313, 332, 333, 555, 364, 566, 399 ; IV, 376, 384-386.

I1ALIANS, Italiens, Itali, Italic- QUES, Italic.ï ; (res). I, 248, 376 ; II, 96, 97 ; m, 345, 414 ; IV, 200.

Ithybole. I, 188.

Itys. III, 14.

IvES (sainct). II, 32.

Ixion. II, 348.

J

Jac Bourdaing, danse. III, 223. Jacob. II, 72, 106, 1S6, 224,

398 ; IV, 239, 256. Jacoba Khodogine, Jacobe Ro-

dogine. ii, 125, 474 ; iv, 246,