Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/377

Cette page n’a pas encore été corrigée


SVPPLICATIO RABELAESI.

RANCiscvs Rabelsefus Prxfbiter diocefis Turonen. qui iuuenis in- trauuit religionem & ordinem fra- trum Minorum & in eodem profef- fionem fecit & Ordines Minores & Maiores, etiam Prsefbiceracus recepic&in eifdemcelebrauitnaul- tociens. Poftea ex indulcu Clemencis P. VII. & prx- decefToris ueftri immediati de dido ordine fratrum Minorum cranfiic ad ordinem fanfti Benedidi in Ecclefia Cathedrali Malleacen. in eoque per annos plures manfit. Poft modum Une religionis habitu pro- feclus eil : in Montempeiïlilanum, ibidemque in facul- tate Medicinae ftuduic publiée legic per plures annos & gradus omnes etiam doctoratus ibidem in praedida facukate Medicinae fufcepic, & praxim, ibidem & alibi in mulcis locis per annos mukos exercuic. Tandem corde compunclus adijt limina fancti Pecri, Romje, & à Sanditate ueftra & à defundo, Clémente Papa VII. ueniam apoftafix & irregularitatis impe-

III. 2^