Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/357

Cette page n’a pas encore été corrigée


DILECTO RABELAIS PAVLVS PP. III. 349

ferrentur recipcre & retinere ualeres Apojiolica autoritate difpenfari obtinucras. Tu abfque tui fiipe- rioris licentia ab ipfa Ecclefia Alaleacenjt difcedens habitum regularem dimifijli, & habita Prefbyteri fecularis ajfwnpto per abrupta feculi diu uagatus es. ac intérim litens in facultate Medicinœ diligenter operam dedijh, & in ea ad Bachalanatus Licentia- tiuce & Dodoratus gradus promotus^ nec non artem medicincp publiée profejfus fuijii & exercuijli, Curn autem Jïcut eadem expofitio fubiungebat, tu de prce- mijjis ab intimis dolueris (r doleas de prœfenti, cupiafque ad ipfu/n Ordinem S. Benedicli Ù" aliquod illius monajierium uel alium regularem locum ubi beneuolos inueneris receptores te transferre, tr inibi Altijjimo perpétua famulari, pro parte tua nobis fuit humiliter fupplicatum ut tibi de abfolutionis débitée benejîcio ac aliàs Jîatui tuo in prœmijfis oportunè prouidere de benignitate Apojiolica dignaremur. Nos igitur attendentes Sedis Apoftolicœ clementiam petentibus gremium fuœ pietatis claudere non confue- uiffe, ac uolentefque aliàs apud nos de religionis lelo literarum fcientia uitœ ac morum honeftate alijfque probitatis Cb* uirtutum meritis multipliciter commenda- tum horum intuitu fauore profequi gratiofo, huiuf- modi tuis in hac parte fupplicationibus inclinati, te ab excommunicatwne tr alijs fententijs cenfuris & pœ- nis quas propter prœmiffa quomodolibet incurrijli, nec non Apoftaftœ reatu & excejjïbus huiufmodi au- toritate Apojiolica tenore prœfentium abfoluimus, ac tecum fuper irregularitate per te propter ea nec non quia fie ligatus miffas & alia diuina officia for fan celebrajli, & aliàs illis te immifcuijli contradla quoque inftngulis ordinibus prœdidlis etiam in al taris minif- terio huiufmodi minijlrare, nec non difpenfatione prœ-