Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/346

Cette page n’a pas encore été corrigée


338 LETTRES ET DOCVMEKTS.

notam per eum difta occafione contradam ab eo penicus abolere, ipfumque Oratorem in prilliinum & eum in quo ance pn-emiffa exillebat Ihitum relH- tuere & plenariè reincegrare, fibique quod de dicta Ecclcfia Malleacenfi ad aliquod Monafterium feu alium regularem locum eiufdem ordinis S, Be- nedidi ubi beneuolos inuenerit recepcores fe libéré & licicè transferre^ & intérim poil huiufmodi tranda- tionem ad diftam Eccleiîam Maleacenfem feu Epi- fcopum Capitulum uel conuentum aut perfonas eiufdem in génère uel fpecie minime teneri nec obligatum fore, ut nihilominus omnibus & fingulis priuilegijs prxrogatiuis & indultis quibus fratres liue Monachi didi Ordinis S. Benediâi utuntur potiuntur & gaudent, ac uti potiri & gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ut & poilquam monafte- rium feu regularem locum huiufmodi intrauerit, uti potiri & gaudere, uocemque aftiuam & pafîiuam in eodem habere & infuper artem medicinx pietatis intuitu fine fpe lucri uel quxftus hîc & ubicunque locorum extiterit, pradicare libéré & licite ualeac fuperioris fui & cuiufuis alterius licentia fuper hoc minime requifita, autoritate fupradida concedere & indulgere, ficque in prsemiflis omnibus &c. iudicari debere, irritum quoque &c. decernere dignemini de gratia fpeciali non obllantibus prxmiflls ac quibufuis contlitutionibus & ordinationibus Apoftolicis de ilUs Ecclefix ac monafterii praedidis etiam iura- mento &c. roboratis ftatutis &c. priuilegijs quoque indultis ac literis Apoftolicis iUis & quibufcunque quomodolibet concelfis &c. quibus omni etiam fi de illis &c. tenore &c. placeat hac uice derogare caete- rifque &c.

Et eum abfolutione &c. & quod obftantix omnes