Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/344

Cette page n’a pas encore été corrigée


SVPPLICATIO PRO AP’OSTASIA.

EATissiME Pater, Cum aliàs poft- quam deuocus Orator Francifcus Rabelais Prefbyter Turonenfis Diœcefis tune Ordinem Fratrum Minorum de Obferuantia profef- fus, fibi quod de Ordine Fratrum Minorum huiufmodi in quo ad facros etiam Prefbyteratus ordines promotus extite- rat, & in illis etiam in altaris minifterio fepiùs minif- trauerat, ad Ordinem S. Benedifti in Ecclefia Malea- cenfi didi ordinis fe libéré transferre per fœlicis recordationis Clementem Papam VII. Praedeceiïorem Veftrum Apoftolica obtinuerat autoritate concedi feu indulgeri^ idem Orator addiftum ordinem S. Bene- difti in eadem Ecclefia fe iuxta conceflîonem feu indultum prxdidum tranlluliffet, & deinde fecum ut unum uel plura cum cura uel fme cura didi feu alterius tune expreiïi ordinis regularis aut cum eo uel eis & fme illis unum Curatum feculare certo tune exprefTo modo qualificatum bénéficia ecclefiaflica fi fibi exinde canonicè conferrentur recipere & infimul