Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/321

Cette page n’a pas encore été corrigée


RABELAESVS TIRAQVELLO. 313

defideretur, funt tamen etiam dum quibus exoleta illa Barbarorum gloiïemata excuci è manibus non pofTunc. In hac aucem noftra medicinx officina, qux indies magis ac magis expolitur, quotus quifque ad frugem meliorem fe conferre eniciturr’ Bene eft tamen, quod omnibus propè ordinibus fuboleuit quofdam efle incer medicos & cenferi, quos fi peni- tus incrofpicias, inanes quidem ipfos dodrins, fidei, & confilij : fallus uero, inuidentiae, ac fordium ple- nos depraehendes. Qui expérimenta per mortes agunt (uc eft Plinij querela uetus) à quibufque plus ali- quanto periculi quàm à morbis ipfis imminet. Magnique nunc ij demum apud optimates fiunt, quos prifcx illius ac defecatx medicinx opinio commen- dat. Ea enim perfuafio fi latius inualefcat, res nimi- rum ad manticam reditura eft propediem circulato- ribus iftis & planis, qui pauperiem longe lateque in humanis corporibus facere inftiterant. Porro inter eos qui noftra tempeftate ad reftituendam nitori fuo prifcam germanamque medicinam, animi contentio- nem adpulerunt, folebas tu dum iftic agerem plaufibi- liter mihi laudare Manardum illum Ferrarienfem medicum folertiflimum doftilTimumque, eiulque epi- ftolas priores ita probabas, ac fi eftent Paeone aut Aef- culapio ipfo dictante excepta. Feci itaque pro fumma mea in te obferuantia, ut eiufdem pofteriores epifto- las, cum nuper ex Italia recepiiïem, eas tui nominis aufpicijs excudendas inuulgandafque darem. Memini enim & fcio quantum tibi ars ipfa medica, cui feli- cius promouendx incumbimus, debeat, qui tam ope- rofe laudes iplius celebraris in prxclaris illis tuis in Pidonum leges municipales û7io[Avri[j.a(ji. Quorum defi- derio ne diutius ftudioforum animos torqueas, te etiam atque etiarn rogo. Vale, Saluta mihi cla-