Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/298

Cette page n’a pas encore été corrigée


2^0

LETTRES ET DOCVMENTS.

rumque clade ad gloriam qucprendam infiituta ej}^ dûTiiitandainque imperitiam improbam Ù" contumacem aduerfus ediùla fapientice imperiaque rationis, in qua quum ipfa nuper ordines iam duélitare quoquo modo exijliinarer. inter priniorefque cenferi, non tam ob res egregie Ù" prœclare gejias, quam ob exuniam & al acre m promptitudinem,ecce tibi inopinatum fatum i^commemorandum ne an pœnitendum nondum plane comperi) tranfuerfum me rapuit in rationem agendœ uitœ exercendœque mentis diuerftjjïmam, quippe qui pro fecuritate angores, pro tranquillitate trepida- tionem, pro ocio négocia, pro libéra arbitrio obfe- qiiendinecejjïtatem, apparituramque in aula faélitandi : dcnique pro philojophicis aufcultationibus aulica acroa- mata fortitus : xal àvxi ty^ç aOxapxeta ; eyfvw(jiovoija7i ; te xal e"j7y^yi[j.ovo ; , à9u[A0Ûo-av èvîote TtpoaSoxîav xal àTax-coûîrav [ietiwv haud fcio an pro intégra exiflimatione péricliter igno- minia. quis enim inhibeat glifcentem famce loquaci- tatem ? quis temperare linguis eos coget qui libentius in Jententiam eunt deteriorem & obtreélantem ? hi exemplum Jlaluijfe me cauillabuntur, ut pojlhac quif- que cum occafio tulerit & fortuna perlexerit, foluere fe ijs ipfis legibus poffit, quas uelut auûore philofophia aduerfus plebis ac populi fcita tulerit & promulgarit. Epijlola uero tua utriufque Imguœ pentiam fngularem redolcns, ut nuhi iucimda fuit & grata quafi inftituti mei prijHni commonefadrix, ita nefcio quid finijlrœ in me fufpiciunculce prce fe ferre uidetur, ut quidem in illd aàlionis de dolo malo formulam concepifti, quam in Petrum Âmicum fodalem tecum Francifcanum inten- diffe te dicis, ob id fcilicet quod impojluram feceril homini tibi ftmplici & incaulo : nefcio quid de me fpondens, quod nec tu futurum poteras tum conjidere, nec pojlea expérimenta uerum ejfe cognouifii. nimirum