L’Encyclopédie/1re édition/DIAMARGARITON

◄  DIAMBRA
DIAMETRE  ►

DIAMARGARITON, (Pharmacie.) Voyez Perle. Pharmacie.