Mademoiselle Fifi (recueil, Ollendorff 1898)/Fou ? - Autres langues