Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/378

Cette page n’a pas encore été corrigée


3/0 LETTRES ET DOCVMENTS.

trauit & licenciam adeundi ad prxfedum ordinis faudi Benedidi ubi beneuolos inueniffet recepcores. Erat eo tempore in Romana curia R. D. loannes Cardinalis de Bellayo Parifienfis Epifcopus & Abbas Monafteri) fandi Mauri de Foflatis ordinis prsedidi fandi Benedidi diocefis Parifienfis. Quem cum be- neuolum inuenifTet rogauit ut ab eodem reciperecur in Monafterium priEfatum fandi Mauri, quod fadum eft, poltea contigit ut didum Monai^erium audo- ritate ueftra erigerecur in decanatum fierentque Monachi illius Monailerij Canonici. Hic fadus eft cum illis Canonicus prxdidus orator Francifcus Rabelefus. Verum prjefams orator angitur fcrupulo confcientiîe propter id quod tempore quo data eft a S. V. buUa eredionis predidus ipfe nondum receptus fuerat in monachum prsefati Monafterij fandi Mauri licet iam receptus effet tempore execu- tionis, &fulminationis eiufdem&procuratorionomine confcnfiffet, tam bis quse circa prsdidam eredionem fada fuerant, quàm his qux poftmodum fièrent, cum tune in Romana curia effet in comitatu prsefati R. D. Cardinalis de Bellaio.

Supplicat ut per indultum S. V. tutus fit tam in foro con’cientix quàm in. foro contradidorio & alijs quibuflibet de prxfatis, perinde, ac fi non receptus fuifTet in did : um Monallerium fandi Mauri quampri- mum & anteaquam obtenta fuit buUa eredionis eiuf- dem in decanatum, & cum abfolutione.

Et quod eidem ualeant & profint indulta qux- cumque antea obcinuit à fede Apoftolica perinde, ac f]. Et quod eidem ualeant Medicinx gradus & Dodo- ratus, poffitque praxim Medicinx ubique exercere perinde, ac fi de licentia fedis Apoftolicîe eofdem fufcepilTet.

/