Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/358

Cette page n’a pas encore été corrigée


350 LETTRES ET DOCVMENTS.

diéîa uti & bénéficia fuh illis comprehenfa l’uxta illius tenorem recipere & rctlnere. ncc non de diûa Ecclefia Alaleacen fi ad aliquod /nonajleriian uel aliuin regu- larein locuin eiufdc/n Ordïnis S. BenediÛi ubi bene- uolos inueneris reccptores te transferre ^ nec non poflquam tranjlatus fueris, ut prœfertur, omnibus Ù" fingulis priuilegijs prœrogatiuis & indultis, quibus alij Alonachi iplius Ordinis S. Benediéli utuntur potiuntur & gaudcnt ^ ac uti potin (r gaudere pote- runt quomodûlibet in futurum uti potiri & gaudere inibique uocem aéiiuam & paffiuarn habere, ac de licentia tui fuperioris & citra adujtionem & incifio- nem pietatis intuitu ac fine fpe lucri uel quœflus in Roniana Curia & ubicunque locoruin artein huiufmodi Medicinœ exercere libère & licite ualeas autoritate Apojlolica & tenore prœmijfis de fpeciali dono gra- tis difpenfamus, omnemque inhabilitatis & infamiœ maculam fiue notain ex prcpiniffis infurgentem peni- tùs abolemus, teque in prijîinum & eum fatum, in quo an te prœmiffa quomodolibet eras^ reflitulmus & plenane reintegramus, decernentes te, pofquam ad aliquod monaftcrium feu alium regularein locum tranfiatus fueris ^ ut prcrfertur, eideni Ecclefiœ Alallea- cenfi feu illius Epifcopo pro tempore exiflenti aut dileélis filijs Capitulo feu perfonis minime teneri aut obligatum fore non objîantibus prcemiffïs ac con- flitutionibus & ordinationibus Apoftolicis, nec non Ecclefiœ Aldleacenfis & Ordinis S, Benediéli prce- diélorwn iuramento confirmatione Apojlolica uel quauis firmitate alia roboratis Jlatutis & confuetudi- nibus cœterifque contrarijs quibufcunque. Volumus autem quod pœnitentiam per Confefforem idoneum quem duxeris eligendum tibi pro prcemijjïs iniungen- dam adimplere omnino tenearis, alioquin prœfentes