Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/356

Cette page n’a pas encore été corrigée


'^■^

’7>

Diledo iîiio Rabelais Monacho Ecclefiae Maleacenfis Ordinis S. Benediéli, Paulus PP. III.

ileûe fili falutem & Apojlolicam benedidlionein. Scdes Apofiolica (t pia mater recurrentihus ad eam pojt excejfum cum humiliiate per- fonaruin jîarim hbenter confulere ac illos gratiofo fauore profequi confucuit, quos ad id aliàs propria uirtutum mérita multiphciter recommendant. Exponi fiquidcm nobis nuper jecifli quod aliàs poftquam feli- cis Recordationis Clernens Papa VII pra’decejfor nojler tibi ut de ordine fratrum Minorum quem exprejfe profejfus (r in eo permanens ad omnes Ù" facros & Prejbyteratus ordines promotus fueras, ac in illis etiam in altaris minijîerio fœpius minijJraueras, ad Ecclcfiam Alaleacenfem Ordinis S. Benedidi & diélum ordinem S. Benedidli te trans- ferre ualeres Apojlolica autoritate indulferat. Tuque indulti huiufmodi uigore ad Eccleftam (r ordinem S. Benediéli prœdidum te tranjîuleras, ac tecum unum feu plura benificia ecclefiajlica certis tune exprejfis modts qualijîcatis fi tibi aliàs canonicè con-