Ouvrir le menu principal

Page:Rabelais marty-laveaux 03.djvu/340

Cette page n’a pas encore été corrigée


332 LETTRES ET DOCVMENTS.

maxime mihi fuie optatum iam inde ex quo in literis politioribus aliquem fenfum habui, ut Italiam pera- grare, Romamque orbis capuc inuifere poiïem, id tu mirifica quadam benignicace prxlHciiti, perfeciilique, ut Italiam non inuilerem lolùm (quod ipfum per le plaulibile erat) fed etiam tecum inuilerem, homine omnium quos cœlum tegit dodilTimo, humanifll- moque (quod nondum conftitui quanti fit œfti- mandum). Mihi fane pluris fuit Romse te, quàm Romam ipfam uidilTe. Romse fuiffe, fortis cuiufdam eft in medio omnibus tantum non mancis & membris omnibus captis poutre : uidilTe uero Romx te incre- dibili hominum gratulatione florentem, uoluptatis : rébus gerendis interfuiffe, quo tempore nobilem illam legationem obires, cuius ergo Romam ab inuidilîîmo rege noftro Francisco milTus eras, glo- riîe : alllduum tibi fuiffe cum fermonem irspl xwv xaxà TÔv Tïi ; BptTavvta ; Baffi/éa in illo orbis terrae fandilllmo grauiflimoque confilio inferres, felicitatis fuit. Quae nos tum iucunditas perfudit, quo gaudio elati, qua fumus affecli Ixtitia, cum te dicentem fpedaremus, ftupente fummo ipfo Pontifice Clémente, mirantibus purpuratis illis amplilTimi ordinis iudicibus, cundis plaudentibus ? Quos tu aculeos in eorum animis à quibus es ipfe auditus cum deledatione reliquilH } Quanta in fententijs argutia, in differendo fubtili- tas, maiellas in refpondendo, acrimonia in confu- tando, libertas in dicendo enitebat ? Didio uero illa tua erat pura fie, ut Latine loqui penè folus in Latio uiderere : fie autem grauis, ut in fmgulari dignitate omnis tamen adelTet humanitas ac lepos. Animad- uerti equidem fsepenumero uirorum illic quicquid erat naris emundioris uocare te Galliarum florem delibatum (quemadmodum eil apud Ennium) prsedi-